Informācija dziedātājiem

Piedalieties Kopkoŗa koncertā! 

Koncerts:

Svētdien, 2022. gada 3. jūlijā

15:00-18:00
Ordway Center for the Performing Arts | Music Theater

Mēģinājumi:

Piektdien, 2022. gada 1. jūlijā

8:00-12:00

InterContinental Hotel | Great River Ballroom

Sestdien, 2022. gada 2. jūlijā

8:00-12:00

InterContinental Hotel | Great River Ballroom

Svētdien, 2022. gada 3. jūlijā

8:00-13:00

Ordway Center for the Performing Arts | Music Theater


Lai pieteiktos kopkorim, aicinām sazināties ar mūzikas nozares vadītāju Krisīti Skari pirms 2022. g. 1. marta.

Koncerti:

Piektdien, 2022. gada 1. jūlijā

12:00-17:00

InterContinental Hotel | Great River Court

Sestdien, 2022. gada 2. jūlija

12:00-15:00

InterContinental Hotel | Great River Court

Svētdien, 2022. gada 3. jūlijā

12:00-14:00

Landmark Center | Musser Cortile

"Dziesmu sētā" notiks neformālāki priekšnesumi (apmēram 20 minūtes katrai grupai) ar uzsvaru uz folkloru un tautas dziesmām/mūziku/dančiem. 
Aicinām folkloras kopas un līdzīgus grupējumus sazināties ar Amandu Zaesku, vēlams līdz marta sākumam.

 

Piedalieties Dziesmu sētā!