Dziesmu svētku organizācija ir 501(c)(3).

Oficiālās sponsoru un atbalstītāju pakāpes skatāmas un lejuplādējamas: