COVID-19

Lai aizsargātu svētku dalībniekus un apmeklētājus, Dziesmu svētku norises laikā jāievēro visas piemērojamās epidemioloģiskās drošības prasības. Pašlaik dažās Dziesmu svētku pasākumu norises vietās ir jāuzrāda pilnas Covid-19 vakcinācijas pierādījums vai negatīvs Covid-19 tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā. Dažos iekštelpu pasākumos obligāti jāvalkā sejas maskas. Lūdzu, atbilstoši plānojiet pasākumu apmeklēšanu, savukārt mēs jūs informēsim par izmaiņām šajās prasībās.

Vairāk informācijas par pašreizējām vadlīnijām un resursiem: