top of page

Par mums: Rīcības komiteja

Minesotā atzīmējām Latvijas simtgadi ar “Celebrate Latvia” programmu - sarīkojumu pilnu kalendāru visu gada gaŗumā. Pēc pacilājošās 18. novembŗa balles un gada noslēguma sākām jautāt - bet kas tālāk? Jutām, ka esam spējīgi uzņēmties kaut ko jaunu, varenāku! “Lielos” svētkus!? Gandrīz vai vienbalsīgi atbilde bija – jā!

Tā jau 2018. gada izskaņā aizsākās darbs, kas bija vērsts uz 2022. gadu: Vispārējie ASV Dziesmu un deju svētki pirmo reizi Minesotā! Ar lielu sajūsmu un nepacietību gaidām visus - skatītājus, dalībniekus, māksliniekus, viesus - no visām pasaules malām, lai izjustu latviešu tautas vienotību dziesmā un dejā! 

 

Ar raitu soli, skaņu balsi - maz’ bišķiņ skaļāk!

Dziesmu un Deju nozaŗu mākslinieciskās vadītājas

Jau iepriekšējos ASV Dziesmu svētkos pierādījušas savas lieliskās mākslinieciskās un organizatoriskās spējas, priecājamies, ka no ASV austruma krasta Krisīte Skare un Astrīda Liziņa ir piekritušas mums palīdzēt izveidot neaizmirstāmu dziesmu un deju programmu!

bottom of page