Svētku programma
(iespējamas izmaiņas)

Trešdien, 29. jūnijā

Meistarklase ar Ēriku Ešenvaldu; 
Ieskaņas koncerts ar
Ēriku Ešenvaldu 

 

Sestdien, 2. jūlijā

Folkloras koncerti; Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrāde; Tautas deju lieluzvedums; Popmūzikas koncerts 

Ceturtdien, 30. jūnijā

Svētku atklāšanas akts; Mākslas un kokļu izstāžu atklāšanas; Valiant! filmas pirmizrāde; Garīgās mūzikas koncerts; Zaļumballe 

Svētdien, 3. jūlijā

Svētku gājiens; Kopkoŗa koncerts un svētku noslēgums; Svētku vakariņas un balle

Piektdien, 1. jūlijā

Jaundeju skate; Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrāde; Viesu koŗu koncerts;
Bērnu balle; Jauniešu balle;
Kabarē vakars

Pirmdien, 4. jūlijā

Atvadu brokastis ar džeza mūziku