top of page

Par mums: Rīcības komiteja

Minesotā atzīmējām Latvijas simtgadi ar “Celebrate Latvia” programmu - sarīkojumu pilnu kalendāru visu gada gaŗumā. Pēc pacilājošās 18. novembŗa balles un gada noslēguma sākām jautāt - bet kas tālāk? Jutām, ka esam spējīgi uzņēmties kaut ko jaunu, varenāku! “Lielos” svētkus!? Gandrīz vai vienbalsīgi atbilde bija – jā!

Tā jau 2018. gada izskaņā aizsākās darbs, kas bija vērsts uz 2022. gadu: Vispārējie ASV Dziesmu un deju svētki pirmo reizi Minesotā! Ar lielu sajūsmu un nepacietību gaidām visus - skatītājus, dalībniekus, māksliniekus, viesus - no visām pasaules malām, lai izjustu latviešu tautas vienotību dziesmā un dejā! 

 

Ar raitu soli, skaņu balsi - maz’ bišķiņ skaļāk!

Dziesmu un Deju nozaŗu mākslinieciskās vadītājas

Jau iepriekšējos ASV Dziesmu svētkos pierādījušas savas lieliskās mākslinieciskās un organizatoriskās spējas, priecājamies, ka no ASV austruma krasta Krisīte Skare un Astrīda Liziņa ir piekritušas mums palīdzēt izveidot neaizmirstāmu dziesmu un deju programmu!

Apakškomitejas un darbinieki:

Vakara sarīkojumi & balles:

Baiba Olinger

Jānis Barobs

Māra Pelēce
Kris Thayer
Katie Skujiņa
JP Skujiņš
Korijs McLeod
Eva Grotāne
Santa Kalnīte

Joe Bennek

Izstādes:

Māra Pelēce

Linda Treija

Katie Skujiņa

Māra Linde

Māra Lewis

Gunda Luss

Biļetes:

Anna Hobbs

Andris Valdmanis

Biruta Spruda

Jim Hobbs

Andris Sprūds

Sarma Straumane

Egons Duņēns

Brigita Celma

Ansis Vīksniņš

Sociālie mēdiji:

Jānis Barobs

Līga Kriķe

Laima Jātniece

Larisa Smith

Diāna Atvara

Vadonis:

Aija Moeller

Aija Celma-Evans

Silvija Ozola

Renāte Grāvere

Marisa Zālmane

Māra Pelēce

Indra Halvorsone

 

 

 

Mājaslapa:

Māra Pelēce

Laura Beldava

Diāna Atvara

Ingrīda Erdmane

Preces:

Andra Roethler

Rita Pelēce

Larisa Smith

Uldis Krēslins

Andrejs Lazda

 

Grafiskais dizains:

Kris Thayer

Diāna Atvara

 

bottom of page